Home
images/grupowe_2018.jpg

 

 

Dnia 30 sierpnia w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu:
Szansa dla wszystkich! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
a
Stowarzyszeniem "Dajmy razem szansę".
Okres realizacji projektu: rok szkolny 2013/2014
Wsparciem zostają objęci uczniowie "Kolorowej Szkoły" Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Ostrołęce:
- zajęcia dodatkowe: muzykoterapia, logopedia (wartość 13 440,00 zł.);
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły (wartość 16 470,00 zł.)

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022