Logopedia

Praca logopedy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ukierunkowana jest na cały proces nabywania kompetencji komunikacyjnych. Komunikację, mowę i język ujmujemy razem, jako współwystępujące i kształtujące cały system porozumiewania się ludzi. Kluczowym celem terapii logopedycznej w szkole jest dążenie, by dziecko jak najszybciej opanowało system języka na poziomie pozwalającym porozumiewanie się, w stopniu możliwym do osiągnięcia w warunkach danej niepełnosprawności.

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych wymaga poszukiwania skutecznych form i metod oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. W szkole terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie. W zakres terapii wchodzą również grupowe zajęcia komunikacyjne "Gaduły" w każdym oddziale klasowym.

Terapia logopedyczna naszych uczniów opiera się na:

 • poprawie funkcji pokarmowych (trening gryzienia, żucia i połykania);
 • usprawnianiu funkcji słuchowych (kształcenie uwagi słuchowej oraz uwrażliwianie słuchu fonemowego);
 • stymulacji narządów artykulacyjnych;
 • ćwiczeniach praksji oralnej, pogłębianiu oddechu i wydłużaniu fazy wydechowej, wzmacnianiu fonacji;
 • wywoływaniu głosek i wprowadzaniu ich do mowy spontanicznej;
 • korygowaniu wad wymowy;
 • ćwiczeniach poprawiających dykcję.

Ponadto terapia obejmuje wszystkie zaburzone funkcje dziecka, a szczególnie te, które mają bezpośredni lub pośredni związek z mową jak: ćwiczenia dużej i małej motoryki, koordynacja słuchowo – wzrokowo – ruchowa, analiza i synteza wzrokowa, szeregowanie, umiejętność dokonywania kategoryzacji, ćwiczenia pamięci (nauka wierszy).

Metody stosowane w terapii logopedycznej:

 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (gesty MAKATON, zdjęcia, system obrazkowy Mówik oraz PCS);
 • Stymulacja logopedyczna;
 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (oparta na elementach metody Castillo Morales`a, masaż logopedyczny);
 • Terapia behawioralna (elementy);
 • Metoda Dennisona (elementy);
 • Zabawy paluszkowe (zabawa naprzemienna);
 • Muzykoterapia.

mgr Marta Dumała - logopeda

 

Logopedia w roku szkolnym 2017/2018
Gadułki - grupowe zajęcia komunikacyjne z logopedą
Bałwanek
styczeń 2016r.
Logopedia w roku szkolnym 2015/2016
    
Logopedia w roku szkolnym 2014/2015
   
Logopedia w roku szkolnym 2013/2014
   
       

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013