Home
images/grupowe_2018.jpg

Miesiąc październik jest międzynarodowym miesiącem komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Wiele osób tylko dzięki metodom stosowanym w komunikacji AAC może wyrażać swoje zdanie, swoje potrzeby i uczucia –  komunikować się z otoczeniem.

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” zorganizowało z tej okazji szkolenie pt.: „Wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”.

Szkolenie poprowadził pan Andrzej Cwaliński - kwalifikowany terapeuta AAC, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel informatyk. Posiada on wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

W szkoleniu wzięli udział rodzice, opiekunowie, terapeuci i nauczyciele osób z niepełnosprawnością komunikujących się w sposób pozawerbalny. Poznali oni w praktyce obsługę programu MÓWik i sposoby wprowadzania komunikacji zastępczej. Nauczyli się tworzyć indywidualne tablice, pomoce oraz książki komunikacyjne.

Szkolenie sfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Najczęściej czytane

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2017/2018

Kronika - 2015/2016


Kronika - 2018/2019

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2019/2020

Kronika - 2013/2014

Kronika - 2020/2021

Kronika - 2012/2013

Kronika - 2021/2022