Home
images/grupowe_2018.jpg

w „Kolorowej Szkole” Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce

Projekt „Sensoplastyka daje radość, sprawność i samodzielność”. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane przez Urząd Miasta Ostrołęki i Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę” w Ostrołęce.

Naturą dziecka jest wielozmysłowe poznawanie świata już od najmłodszych lat, doświadczanie go poprzez działanie. Dzieci potrzebują środowiska bogatego w bodźce i wyzwania. Dzięki działaniu ćwiczą różne kompetencje. Podczas samoczynnej zabawy, kształtują się zainteresowania, poczucie sprawstwa i świadomość własnej mocy. Młody człowiek uczy się przez obserwację i naśladowanie, jednak by rozwinąć skrzydła i wykorzystać swój potencjał potrzebuje wzoru, ale przede wszystkim, dawania możliwości samodzielnego decydowania, doświadczania, poznawania i uczenia się.

Dzieci są pełne kreatywności, pomysłowości i chęci do kształcenia. Dlatego gdy pozostawimy je bez czujnego oka rodzica lub opiekuna, okazuje się, że odnajdujemy je pobrudzone, upaćkane, a wokół pełno jest bałaganu. Tymczasem to wrodzona potrzeba dziecka, na którą my dorośli powinniśmy w mądry sposób pozwolić i zaakceptować. Stąd właśnie pomysł na zajęcia Sensoplastyka®, prowadzone w „Kolorowej Szkole” Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce i Niepublicznym Gimnazjum. Nasi podopieczni ze względu na swoją niepełnosprawność mają ograniczone lub uniemożliwione, właśnie takie poznawanie świata. Sensoplastyka® autorstwa Anny Izabelli Stefańskiej, czyli metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej/ w oparciu o edukacje plastyczną z elementami Coachingu. Jej istotą jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Coachingowej. Od strony działań plastycznych: materiały sensoryczne wykorzystywane na zajęciach opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystywaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Według autorki, celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągania sukcesów.

Uczestnicy zajęć w jak największym możliwym dla nich stopniu samodzielności przygotowują np. masy plastyczne oraz farby jednocześnie aktywizując wszystkie swoje zmysły.. Podczas zajęć dzieci uczą się podejmować samodzielnie decyzje, nie wykonując przy tym naszych poleceń.

Czas warsztatów Sensoplastyka® to niejako czas eksperymentu, tak dla nas jak i dla dzieci i starszych uczestników zajęć. Pozwalamy sobie na bycie obserwatorem i facylitatorem procesu (a nie kierownikiem), a uczestnikom przygotowujemy przestrzeń do poznawania świata i budowanie siebie w sposób zdrowy i zrównoważony.

Zgodnie z Zasadami Pracy Metody Sensoplastyka® niezbędnymi narzędziami oraz materiałami podczas zajęć są:

 • barwniki spożywcze, produkty spożywcze, takie jak: mąka pszenna, mąka ziemniaczana, olej, cukier, woda, sól, ryż, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza jaglana, mąka kukurydziana, soczewica, mąka sojowa, żelatyna, galaretki, soda, kasza manna, mleko w proszku, kuskus, błyskawiczna kasza ryżowa, makarony, gotowane warzywa i wiele, wiele innych które można skonsumować ;-)
 • plandeka i folia do zabezpieczenia powierzchni sali warsztatowej,
 • miski, butelki, łatwo obsługiwane pojemniki,
 • strój roboczy, ubrania na zmianę, nie mogą być to fartuchy !!!!!! Istotnym aspektem zajęć jest nie używanie odzieży ochronnej, tj. fartuchów, kombinezonów, etc. Przygotowujemy strój roboczy, zwyczajne ubranie, które przeznaczone jest na cele „brudzeniowe”.

Aby zapewnić dzieciom jak najlepszy komfort pracy, możliwość rozbudzania swojej kreatywności i dobrą zabawę podczas zajęć Sensoplastyka® przestrzegamy następujących zasad:

 1. Używamy tylko i wyłącznie produktów spożywczych, czyli wszystkiego tego co dziecko będzie mogło spróbować, posmakować, polizać;-)
 2. Przygotowujemy wolną przestrzeń. Stwarzamy warunki do samodzielnego działania. Pracujemy na otwartej przestrzeni - podłodze, ziemi, na plandece. NIE PRACUJEMY PRZY STOŁACH. Zapewniamy tym samym swobodę w wyborze pozycji do pracy i swobodę poruszania się. Przygotowujemy materiały w łatwo obsługiwanych pojemnikach tzn. takich z których dzieci mogą z łatwością korzystać, bez proszenia nas o pomoc.
 3. Odstawiamy w kąt fartuchy i odzież ochronną Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, takim o które kompletnie nie musimy się martwić. NIE UŻYWAMY FARTUCHÓW, ani żadnej odzieży tzw. ochronnej, która sugeruje, że możemy się ubrudzić tylko w pewnym zakresie. Ponieważ dając uczestnikowi zajęć fartuch przekazujemy jednocześnie informację „Możesz się bawić i korzystać z zajęć, ale tylko w ramach tego fartucha. Nie ubrudź się poza fartuchem” i tym samym zakłócamy w ten sposób naturalny proces spontanicznej aktywności twórczej.
 4. Dajemy sobie czas NIE POŚPIESZAMY, umożliwiamy dzieciom wykorzystanie potencjału zabawowego i poznawczego danej substancji – we właściwy dla konkretnego dziecka sposób. NIE ZACHĘCAMY słownymi komunikatami takimi jak np. Zobacz jakie to fajne/ spróbuj, dotknij, etc. Same/-i podejmujemy aktywność i czekamy, aż ktoś z własnej woli do nas dołączy.
 5. Zadajemy pytania zamiast wydawać polecenia. Zamiast gotowych przepisów udostępniamy różne materiały i obserwujemy. Np. na pytanie – Co mam do tego dodać? Odpowiadamy - A co byś chciał/-a? Na pytanie - A co z tego wyjdzie? odpowiadamy – Chciał(a)byś sprawdzić? NIE WYDAJEMY POLECEŃ!
 6. Zamiast zachęcać, dajemy czas i po prostu się bawimy. BAWIMY SIĘ I CZEKAMY, aż zwycięży dziecięca ciekawość – we właściwym dla danego dziecka czasie. Cierpliwości:-).
 7. Dostrzegamy trudne sytuacje i wspieramy w ich doświadczaniu. NAZYWAMY EMOCJE, SYTUACJE, ZADAJEMY PYTANIA, JASNO STAWIAMY GRANICE
 8. NIE TRZYMAMY SIĘ BEZWZGLĘDNIE PRZEPISÓW NA FARBY I MASY PLASTYCZNE:-)

!!! BRUDZIMY SIĘ!

Jak pokazały już pierwsze zajęcia Sensoplastyka® dla podopiecznych „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce i Niepublicznego Gimnazjum jest to wyjątkowy czas, w którym nasi uczniowie mogą stawać się twórcami, rozwijać swoją pomysłowość i wyobraźnię, a radość i emocje jakich doświadczają pozwala im

BYĆ SZCZĘŚLIWYM, BRUDNYM DZIECKIEM !!!!!!!!!!!!!!!!

Opracowały:

• Sensoplastyka® - Trener 1 stopnia Mariola Zadrożna

• Sensoplastyka® - Trener 1 stopnia Agnieszka Nadrowska

fot. „Kolorowa Szkoła” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce

 

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013