Podziękowania dla nas

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” realizuje projekt „Niech zrobi ręka co pomyśli głowa”
w ramach konkursu 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność” ogłoszonego i współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt trwa od 04-03-2019 do 29-02-2020 z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

W ramach działania raz w tygodniu odbywają się indywidualne zajęcia – terapia ręki z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, w których uczestniczy osiemnastu uczniów „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi i Niepublicznego Gimnazjum. Informacja o naborze przedstawiona została podczas zebrania szkolnego i umieszczona na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły. Rekrutacja beneficjentów zajęć odbyła się na podstawie kart zgłoszeniowych wypełnionych przez rodziców / opiekunów prawnych.

Terapeuci na wstępie przeprowadzili diagnozę funkcjonalną uczestników i wyznaczyli indywidualne cele, które realizowane były podczas zajęć. Zakończeniem pierwszego etapu projektu była ewaluacja tych celów.

Od września 2019 roku indywidualne zajęcia - terapia ręki z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających metod porozumiewania się będą kontynuowane.

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013