Zajęcia
 1. Kształcenie w "Kolorowej Szkole" Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrołęce uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji.

2. Edukacja uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw dostosowują do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne.

4. Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z  niepełnosprawnością sprzężoną, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości

 

Wakacje
czerwiec 2018 r.
Wakacje
czerwiec 2018 r.
 
Lato - zajęcia sensoryczne
czerwiec 2018 r.
 
Oddział przedszkolny Słoneczka - Idziemy na zakupy
maj 2018 r.
Idziemy na lody
maj 2018 r.
Wiosenne kanapeczki
maj 2018 r.
 
Wiosenne kanapeczki
maj 2018 r.
 
Bukiet kwiatów - zajęcia florystyczne
kwiecień 2018 r.
 
"Kto Ty jesteś? Polak mały"
kwiecień 2018 r.
"Kto Ty jesteś? Polak mały"
kwiecień 2018 r.
Oddział przedszkolny "Słoneczka"
- Wiejskie gospodarstwo
kwiecień 2018 r.
Kto Ty jesteś? Polak mały
kwiecień 2018 r.
 
Kto Ty jesteś? Polak mały
kwiecień 2018 r.
 
Sadzimy kwiaty
marzec 2018 r
Sadzimy kwiatki
marzec 2018 r.
Oddział przedszkolny "Słoneczka" - Wielkanoc
marzec 2018 r.
Wiosenny deser - pancakes ze szpinakiem
marzec 2018 r.
Sensoryczne bałwanki
luty 2018 r.
 
Grupa przedszkolna "Słoneczka" -
igloo, zimowy bałwanek
luty 2018 r.
Grupa przedszkolna "Słoneczka" -
Karnawałowe kolory
styczeń 2018 r.
Ulepimy dziś bałwana
styczeń 2018 r.
Ulepimy dziś bałwana
styczeń 2018 r.
Karnawał
styczeń 2018 r.
Zimą pomagamy ptakom
grudzień 2017 r.
Zimą pomagamy ptakom
grudzień 2017 r.
Świąteczne pierogi z farszem serowo-makowym
grudzień 2017 r.
Oddział przedszkolny "Słoneczka" -
Zdrowo się odżywiamy - sok pomarańczowy
listopad 2017 r.
Jesienna ścieżka sensoryczna
listopad 2017 r.
Jesienna ścieżka sensoryczna
listopad 2017 r.
Zajęcia
listopad 2017 r.
 
Jesienna sałatka warzywna
październik 2017 r.
 
Jesienna sałatka warzywna
październik 2017 r.
 
W poszukiwaniu jesieni
październik 2017 r.
W poszukiwaniu jesieni
październik 2017 r.
 Grupa przedszkolna "Słoneczka" -
Kolorowe warzywa
październik 2017 r.
 

 AAC WSZĘDZIE
mówię ręką, nogą, nosem, okiem
Temat zajęć: Jesienne owoce
- robimy kompot
- przygoda z komputerem
- komunikacja AA
październik 2017 r.

 
Grupa przedszkolna "Słoneczka" - Wyjście do cukierni z okazji Dnia Chłopaka
wrzesień 2017 r.
Przyszła do nas Pani Jesień
wrzesień 2017 r.
 
Kolorowa jesień
wrzesień 2017 r.
 
Grupa przedszkolna "Słoneczka" -Ruch drogowy
18-21.09.2017 r.
 
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
wrzesień 2017 r.
 

Zajęcia - rok szkolny 2016/2017

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013