Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze zespołowe lub indywidualne

Organizowane są  na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych (lub indywidualnych) wydawanego na wniosek rodziców dziecka przez zespół działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną na okres np. 5 lat. Zajęcia takie w wymiarze 20 godzin tygodniowo przysługują dzieciom i młodzieży w wieku od 3-25 roku życia.

Codzienne działania wychowawczo - usprawniające prowadzone są w grupach 2-4 osobowych. W trakcie zajęć stosuje się indywidualizację pracy z uczniem.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela. Podczas zajęć opiekę również sprawuje pomoc nauczyciela, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w domu rodzinnym.

 Zajęcia obejmują w szczególności:

  1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka;
  2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia;
  3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
  4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
  5. rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
  6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
  7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności:
  1. cele realizowanych zajęć;
  2. metody i formy pracy z uczniem;
  3. zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia zajęć.
 
 Indywidualny program zajęć opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
 Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z: muzykoterapii, logopedii, rehabilitacji.
 
 
 
Jabłka w cieście - jesienne zajęcia kulinarne
wrzesień 2017 r.
 

Truskawki
czerwiec 2017 r.
 

Wiosenne malowanie
kwiecień 2017 r.

 Sadzimy hiacynty
marzec 2017 r.
  

Karmnik
luty 2017 r.
 

Poranny krąg - ZIMA
styczeń 2017 r.
 

Szopka Bożonarodzeniowa
W ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie zespołu rewalidacyjno- wychowawczego wykonali figurki do Szopki Bożonarodzeniowej. Wszyscy bardzo się starali i z ogromnym zaangażowaniem wybierali kolory, materiały i łączyli wszystkie elementy, aby efekt końcowy prezentował się tak, jak na załączonych zdjęciach.

Bawimy się liśćmi
listopad 2016 r.

Zajęcia "Kolorowe pudełko"
listopad 2016 r.

Zajęcia - malujemy jesienne liście
październik 2016 r.

Zajęcia - przesadzamy wrzosy
październik 2016 r.

Zajęcia - metoda malowania 10 palcami
wrzesień 2016 r.

Zajęcia - sadzimy wiosenne kwiaty
kwiecień 2016 r.

Zajęcia - usprawnienie motoryki małej poprzez zabawę z kisielem
kwiecień 2016r.

 
Zajęcia:
- wyjście na pocztę,
- wysłanie kartek wielkanocnych do nieobecnych koleżanek z grupy


marzec 2016r.
Zabawy materiałami sypkimi
luty 2016r.
Nasza Zima Biała
styczeń 2016r.
 
Pejzaż zimowy
styczeń 2016r.
 
Poranny Krąg - stymulacja polisensoryczna według pór roku "ZIMA"
grudzień 2015r.

Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody.

Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne, które przyporządkowane zostały określonej porze roku.Symbole te zmieniają się cyklicznie w zależności od pory roku, stąd nazwa metody.

Cele metody:

1. Stymulacja wielozmysłowa połączona z rytualizacją czynności.
2. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, któremu służy utworzenie kręgu i ten właśnie rytuał, którego reguły są wychowankom dobrze znane. Każdy element porannego kręgu staje się z czasem dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny.
3. Komunikacja na poziomie niewerbalnym opierająca się głównie na języku znaków i symboli.
4. Prowokowanie komunikacji na poziomie werbalnym.
5. Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.
 
Ozdoby choinkowe
- bombki z materiałów sypkich
grudzień 2015r.
     
Poznajemy smaki owoców
listopad 2015r.
 
    
     fot. Michał Nerwiński
Poznajemy kształt i kolor jabłka
październik 2015r.
    
    
Zabawa z wodą
październik 2015r.
     fot.Michał Nerwiński

Zajęcia - Poranny Krąg "Jesień" - październik 2015r.

- stymulacja polisensoryczna według pór roku
- poznawanie świata przyrody jesienią,
- jej żywiołu (powietrze),
- barwy (żółta),
- dźwięku (dzwony),
- zapachu (lawendowy).
 
Zajęcia Poranny krąg
-stymulacja polisensoryczna według czterech pór roku
Zajęcia Nr 2
"Poranny Krąg"
rok szkolny 2014/2015
I półrocze
Zajęcia Nr 3
II półrocze
rok szkolny 2014/2015
 
 

Zajęcia
rok szkolny 2014/2015
maj 2015r.

Zajęcia
czerwiec 2015r.

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013