Home
images/grupowe_2018.jpg

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” prowadzące „Kolorową Szkołę” Niepubliczną Szkołę Podstawową, „Kolorowe Przedszkole” i Szkołę Przysposabiającą do Pracy otrzymało siedem urządzeń do komunikacji pozawerbalnej dla uczniów. Specjalistyczny sprzęt, zakupiony dzięki grantowi Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”, zostanie wykorzystany w trakcie warsztatów z porozumiewania się.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu stowarzyszenia i PSE będą osoby, które nie mogą się porozumiewać w sposób zrozumiały dla innych. Są to uczniowie z różnymi schorzeniami, m.in. afazją, autyzmem, dyzartrią, niepełnosprawnością intelektualną czy dziecięcym porażeniem mózgowym. Możliwość skorzystania z nowoczesnego sprzętu do komunikowania się to szansa dla podopiecznych szkoły i ich rodzin na znaczne ułatwienie codziennego życia. Dzięki komunikatorom uczestnicy projektu będą mogli m.in. wyrazić swoje potrzeby. Z kolei program do drukowania symboli pozwoli na tworzenie książek do komunikacji.

- Osoby niemówiące mają zazwyczaj kłopot z adaptacją w najbliższym otoczeniu. Nie mogą one wyrazić własnych potrzeb czy uczuć. Z reguły są postrzegane jako osoby funkcjonujące poniżej swoich możliwości intelektualnych. Projekt Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę” i PSE jest odpowiedzią na ten problem. Chcemy nauczyć naszych podopiecznych komunikacji z rodziną, przyjaciółmi, nauczycielami czy terapeutami. Nowoczesne narzędzia pozawerbalne tj. komunikatory i piktogramy nie tylko znacznie poprawią komfort życia uczniów, ale pomogą im również podnieść poczucie własnej wartości i zaistnieć w społeczeństwie – przekonuje Małgorzata Szafrańska, prezes stowarzyszenia.

Komunikatory to urządzenia służące do nagrywania wiadomości głosowych. Każdy komunikat może być odtwarzany dowolną liczbę razy. Komunikatory mogą rejestrować i przechowywać nawet do kilkuset wiadomości. Dzięki tym urządzeniom osoby niemówiące lub mające problem z prawidłową i wyraźną mową mogą przekazywać istotne informacje o swoich pomysłach i potrzebach oraz brać udział w rozmowach. Ponadto komunikatory pozwalają na weryfikację wiedzy zdobywanej w trakcie lekcji.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Ostrołęka PSE zbudują linię przesyłową o napięciu 400 kV relacji Ostrołęka-Stanisławów. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013