Home
images/grupowe_2018.jpg

14 października 2019r. w Pensjonacie „Wioletta” odbyła się szkolna Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych gości powitała dyrektor szkoły Grażyna Ciszkowska.

W uroczystej akademii wzięły udział władze samorządowe – Wiceprezydent Miasta Ostrołęki – Maciej Kleczkowski oraz Dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Michał Giers, którzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli serdeczne życzenia.

W dniu tego wspaniałego święta przedszkolacy i uczniowie przygotowali część muzyczno – artystyczną przy wsparciu sprzętu komunikacyjnego i wspomagającego AAC. Cały montaż słowno-muzyczny był wyrazem wdzięczności za trud pracy nauczycielskiej.

Był to również szczególny dzień dla naszych nowych uczniów, którzy zostali włączeni do grona społeczności szkolnej "Kolorowego Przedszkola"- Gracjana Kołowskiego i Diega Gorzęby, oraz do grona "Kolorowej Szkoły" Jerzego Korzyńskiego, Macieja Dzierzgowskiego i Nikoli Wiktorii Murach. Był to też wyjątkowy dzień dla uczniów Szkoły Przysposabającej do Pracy, którzy rozpoczęli w tym roku przygodę z nowo otwartą szkołą: Pauliny Emilii Paczkowskiej, Patrycji Ciborowskiej, Klaudii Zalewskiej, Wiktorii Lech, Adama Gajda, Jakuba Krzysztofa Wołosza, Wiktorii Marii Bronakowskiej i Sandry Orłowskiej.

Uroczystego pasowania Jerzego Korzyńskiego na ucznia klasy I dokonała pani Dyrektor Grażyna Ciszkowska. Po ślubowaniu uczeń zaznaczył swoją obecność na przedszkolnym "drzewie" a następnie Pani Grażyna Ciszkowska oraz Pani Małgorzata Szafrańska wręczyły dyplom i upominek ufundowany przez Stowarzyszenie "Dajmy razem szansę" w Ostrołęce.

Po tej uroczystej chwili rodzice złożyli życzenia dla całej kadry. Popłynęło wiele miłych słów, rodzice docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienną pracę nauczyciela, czujność i troskę o dobro wychowanków. Wręczyli też upominki dla wszystkich pracowników szkoły.

Za wyróżniającą pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły w roku szkolnym 2018/2019 Prezes Stowarzyszenia "Dajmy razem szansę" Małgorzata Szafrańska wręczyła nagrody, które otrzymały: Judyta Magdalena Samsel, Agnieszka Parzych oraz Łucja Laskowska.

Rodzice przygotowali również słodki poczęstunek, przy którym wspólnie spędziliśmy miło czas.

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013