Home
images/grupowe_2018.jpg

W ramach propagowania wiedzy o AAC „KOLOROWA SZKOŁA” gości w październiku w BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE.

Do końca października zapraszamy serdecznie do Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce na wystawę zdjęć naszych uczniów posługujących się różnorodnymi metodami i narzędziami komunikacji wspierającej i alternatywnej - AAC.

Czym tak naprawdę jest AAC?

To ogół metod, narzędzi i strategii, które są stosowane, aby wspierać komunikację osób mających problemy w werbalnym porozumiewaniu się (nie artykułują mowy w sposób komunikatywny).

AAC umożliwia takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, odczuć, myśli, opinii, a w konsekwencji ułatwia nawiązywanie relacji z innymi osobami.
AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie sprawczości. Osoba zaczyna zdawać sobie sprawę, że może mieć wpływ na swoje życie. Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.

Dla kogo jest AAC?

Użytkownikiem AAC może być każdy, kto ma problemy w zakresie artykulacji, intencji, ekspresji czy rozumienia mowy - bez względu na wiek.

Komunikacja wspomagająca a komunikacja alternatywna...

Ta pierwsza zgodnie z nazwą wspomaga proces komunikacji i rozwoju mowy. Może pomagać w nabywaniu kompetencji językowych i artykulacyjnych, jak również może wzbogacać zasób słownictwa i jego pełne rozumienie.
Komunikacja alternatywna jest dla osób, które z jakichś przyczyn nie mówią (np. rozwojowe choroby genetyczne, niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym i głębokim, afazja, choroby neurologiczne, nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych, itp.). AAC w tym przypadku jest swoistą „protezą mowyˮ. Celem oddziaływań w tym przypadku jest znalezienie takiej formy ekspresji, która stanie się dla osoby niemówiącej stałym sposobem na porozumiewanie się z otoczeniem.

Kontakt

"Kolorowa Szkoła"
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 ul. Poznańska 34/36
07-409 Ostrołęka

tel. 508 86 18 55

Kronika - 2016/2017

Kronika - 2015/2016

Kronika - 2014/2015

Kronika - 2013/2014

 

Kronika - 2012/2013